Gwarancja najwyższej jakości produktów i usług

Spedycja

Nasza oferta to:
  • Umowy z PKP na przewozy towarów w różnych relacjach.
  • Organizacja i przewóz ładunków całopociągowych na terenie UE oraz przewóz i transport ładunków do krajów trzecich.
  • Nadzór i przeładunek towarów z wagonów szerokotorowych do wagonów o standardach europejskich.
  • Rozładunek towaru z wagonów szerokotorowych na samochody jak również załadunek towarów z samochodów na wagony szerokotorowe.
  • Stały nadzór nad realizacją dostawy i przeładunku oraz sporządzanie wszelkich dokumentów spedycyjnych i wysyłkowych.

Regulamin pracy bocznicy kolejowej AGROSTOP

Regulamin dostępu do obiektu infrastruktury usługowej

Cennik opłat

Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o dostęp do OIU

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe AGROSTOP Sp. z o.o.
21-550 Terespol, ul. Kościuszki 16
fax 83 375 31 13, 375 14 30, 375 38 41, 375 04 10
biuro@agrostop2.pl, spedycja@agrostop.pl, agencja@agrostop.pl
www.agrostop.pl
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku, VI Wydział KRS, Kapitał zakładowy 4.000.000 zł
Odwiedzin: 443193