Gwarancja najwyższej jakości produktów i usług

Agencja Celna

Nasza oferta to

 • obsługa celna w zakresie wszystkich przewidzianych przepisami prawa celnego czynności dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
 • Usługi celne w zakresie:
  • importu
  • eksportu
  • tranzytu

Posiadamy pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w przywozie, która umożliwia klientom rozliczanie podatku  VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej VAT-7

Reprezentujemy podmioty gospodarcze przed organami celnymi w zakresie:

  • przygotowywania wszelkich niezbędnych dokumentów do odpraw celnych
  • dokonywania zgłoszeń celnych w imporcie, eksporcie i tranzycie
  • zabezpieczenie należności celnych i podatkowych
  • wnoszenie odwołań  i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne
  • wszystkich postępowań prowadzonych przed organami celnymi

SKŁADOWANIE

 • Obejmujemy towary procedurą składu celnego w imieniu klienta
 • Bezterminowo składujemy towary z krajów trzecich na placach składowych zlokalizowanego na Terminalu AGROSTOP
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe AGROSTOP Sp. z o.o.
21-550 Terespol, ul. Kościuszki 16
fax 83 375 31 13, 375 14 30, 375 38 41, 375 04 10
biuro@agrostop2.pl, spedycja@agrostop.pl, agencja@agrostop.pl
www.agrostop.pl
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku, VI Wydział KRS, Kapitał zakładowy 4.000.000 zł
Odwiedzin: 443181